Anglopreklad


Prejdi na obsah

Vlastná hodina

Školenie

Vlastná hodina

Školenia pre jedného zákazníka

Pre spoločnosti, ktoré si pravidelne objednávajú väčšie objemy prekladov zo slovenčiny do angličtiny a pravidelne spolupracujú s tými istými prekladateľmi, je efektívne zabezpečiť prekladateľské školenie len pre týchto prekladateľov. Hodiny určené výlučne pre jedného konkrétneho zákazníka je možné zamerať špecificky na preklady textov relevantných pre Vašu spoločnosť.
 
Školenia pre jedného zákazníka sú efektívne, pokiaľ Vaša spoločnosť využíva štyroch a viacerých prekladateľov, ktorí pracujú v prevažnej miere na prekladoch zo slovenčiny do angličtiny. Prekladatelia môžu svoje služby poskytovať ako interní zamestnanci ale tiež externí dodávatelia – živnostníci prostredníctvom prekladateľskej agentúry.
 
Školenia pre jedného zákazníka sú mimoriadne prínosné, keďže umožňujú medzi prekladateľmi vzájomné zdieľanie vedomostí, výmenu overených postupov a štandardizáciu terminológie. Táto forma školenia tiež umožňuje priame zapojenie externých dodávateľov – živnostníkov prostredníctvom vyššej miery identifikácie s Vašou spoločnosťou a väčšej spoluangažovanosti pri svojej práci pre Vašu spoločnosť.
 
Cena
Jednodňové školenie: €250 za školenie do 10 účastníkov.
Jednodňové školenie obsahuje 6 vyučovacích hodín, 30 minútovú prestávku na obed a dve 15 minútové prestávky na kávu.
 
Poldňové školenie: €180 za školenie do 10 účastníkov.
Poldňové školenie obsahuje 4 vyučovacie hodiny a dve 15 minútové prestávky na kávu.
 
Zľavy a príplatky
Pri počte účastníkov vyššom ako 10 účtujeme príplatky vo výške:
€25 EUR za účastníka pri celodennom školení
€18 EUR za účastníka pri poldennom školení
Pri školeniach s počtom účastníkov menej ako 10 sa neposkytuje zľava.
Pri objednaní minimálne 4 školení ročne sa poskytuje zľava 15%.
Pri školeniach organizovaných v lokalitách vzdialených od Bratislavy vyše 1 hodiny cesty je možné uplatňovať dodatočný príplatok.
 
Frekvencia
Poslaním prekladateľských školení organizovaných pre jediného zákazníka je zvyčajne zabezpečovať priebežne kontinuálne zlepšovanie a nie jednorazové sprostredkovanie nových vedomostí. Frekventanti na školenia prinášajú problémy, s ktorými prišli do kontaktu v priebehu uplynulého obdobia. Tieto problémy sú následne počas vyučovacích hodín diskutované a riešené. Preto odporúčame organizáciu školení každý štvrťrok resp. každé dva mesiace.
 
Objednávka
Školenie je potrebné objednať minimálne tri týždne vopred.
Na úvod odporúčame objednať si len jednu hodinu s cieľom overiť si spokojnosť účastníkov.
 
Miesto konania
Vzdelávacie akcie prebiehajú v priestoroch zákazníka. Pre bližšie informácie o našich požiadavkách, prosím, kliknite na tlačidlo usporiadať školenie.
 
Kontrola
Na kvalitu našej výučby sme hrdí a preto sa nebránime príležitostným kontrolným návštevám zo strany našich zákazníkov.
 
Čas
Časy školení organizovaných pre jedného zákazníka závisia v plnej miere od zákazníka, pričom naše odporúčanie pre celodňové školenia je nedeľa v čase od 9:00 do 16:00 a pre poldňové školenia pracovné dni v popoludňajších hodinách od 12:00 do 16:30.

Tak veľa šťastia a zábavy !!! Pri výbere toho správneho a overeného online kasína vám určite pomôže stránka


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu