Anglopreklad


Priamo k obsahu stránok

Spätný preklad

Preklad

Manažérstvo kvality: spätný preklad

Spätný preklad (známy tiež ako validácia) predstavuje preklad preloženého textu spä do zdrojového jazyka, v našom prípade do jazyka anglického. Spätný preklad má význam obzvl᚝ v prípade zmlúv, keď je nevyhnutné preložený text skontrolova a uisti sa, že je presný a zodpovedá zdrojovému textu. Ponúkame dva typy spätného prekladu:


Naspä k obsahu stránky | Naspä k základnému menu