Anglopreklad


Prejdi na obsah

Služba

Preklad

Anglopreklad sa zameriava výlučne na preklady zo slovenského jazyka do jazyka anglického, prevažne v nasledovných odboroch: ekonomika, financie, bankovníctvo, legislatíva a právo, korešpondencia, výročné správy, webstránky, tlačové správy, media monitoring, ale i energetický priemysel. Overené preklady neposkytujeme.

Klientom spravidla odporúčame štandardný preklad, ktorý je vhodný pre bežné potreby 75% všetkých našich zákazníkov.

Pri prémiovom preklade sa uplatňuje na dosiahnutie vybrúseného štýlu dodatočná úprava znenia, ktorá sa pred záverečnými úpravami zasiela zákazníkovi na revíziu.

Expresný servis ponúka mimoriadne rýchly preklad za cenu prípadných menších chýb resp. zníženia kvality. Táto možnosť je vhodná pre interné účely alebo korešpondenciu pracovného charakteru.

Banky
SLSP
SZRB
ČSOB
Citibanka
OTP banka
Eximbanka
Istrobanka
Tatra banka


Štatná správa
Min. vnútra
Min. práce
Min. obrany
Min. školstva
Min. výstavby
Min. hospodárstva
Min. záhraničných vecí

Priemysel
BVS
SPP
Danirol
Siemens
Omnia KLF
Béton Racio
HTC Holding
Slovenské elektrárne

Služby
T-Com
Allianz
Globium
Transacty
Sky Europe
Immobanka
Carlton Hotel
Hotel Crowne Plaza

Iné
OBSE
SĽUK
TSÚS
Agentúra OKO
SR Policajný zbor
Človek v ohrození
Harmónie bývania
VŠ výtvarných umení

...

a mnohí ďaľší
...

Vzťahy so zákazníkmi
Našim želaním je, aby komunikácia s našimi zákazníkmi bola čo najefektívnejšia. Zákazníci si prostredníctvom tejto webovej stránky môžu okamžite zistiť automaticky vypočítanú cenovú ponuku, následne zadať svoju objednávku ako aj priložiť daný text na preklad spolu s prípadnými požiadavkami na terminológiu a termín dodania.

Doplnkové služby
S cieľom komplexne pokryť potreby našich zákazníkov v oblasti prekladateľstva ponúkame tiež nasledovné služby: korektúru, hodnotenie úrovne prekladu a spätný preklad. Pre bližšie informácie kliknite na príslušné tlačidlo vpravo.

Kurzy prekladov zo slovenčiny do angličtiny
Ak ste prekladateľ - živnostník resp. spoločnosť zamestnávajúca prekladateľov zo slovenského do anglického jazyka, možno Vás osloví naša ponuka prekladateľských kurzov zo slovenčiny do angličtiny. Pre bližšie informácie kliknite na tlačidlo Školenie vpravo pre informácie o kurzoch.


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu