Anglopreklad


Prejdi na obsah

Školenie

Školenie

Školenie

Prekladateľstvo zo slovenčiny do angličtiny

Spoločnosť často venuje značný čas a úsilie príprave písomnej komunikácie. Text sa následne zašle na preklad, čo predstavuje jeho opätovnú tvorbu v ďalšom jazyku. Nejde o jednoduchý proces.

Napriek tomu, že všetky základné údaje môžu byť v preklade správne, nepriame posolstvo napísané medzi riadkami sa môže stratiť. Jasnejší a kvalitnejší preklad znamená, že toto posolstvo zostane zachované.

Od prijateľného po pomerne dobré
Cieľom je zvýšiť kvalitu prekladu účastníkov školenia z prijateľnej na pomerne dobrú úroveň. Takéto zlepšenie v rámci daného rozpätia možností je pomerne ľahko dosiahnuteľné a nákladovo efektívne.

Zákazníci
Táto služba je určená predovšetkým pre spoločnosti, ktoré si objednávajú preklady od svojich stálych prekladateľov, interných alebo externých.
Vítaní sú tiež jednotliví prekladatelia - živnostníci.


Prečo je to potrebné
Prekladatelia, ktorí prekladajú zo svojho rodného jazyka si často uvedomujú, že ich práca má určité nedostatky. Zároveň v prekladateľstve neexistuje žiadny spoločný fond poznatkov a tak výmena poznatkov a možnosti spätnej väzby sú obmedzené.

Tak veľa šťastia a zábavy !!! Pri výbere toho správneho a overeného online kasína vám určite pomôže stránka


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu