Anglopreklad


Prejdi na obsah

Metoda

Školenie

Metóda

Ot
ázky a odpovede
Školenie je založené na zodpovedaní otázok účastníkov. Jednotliví študenti nahlas prekladajú stanovené vety. Prednášajúci následne opravuje preklad študenta. Študenti kladú otázky. Táto metóda založená na otázkach a odpovediach medzi študentmi a prednášajúcim je úcinná, kedže študenti s porovnateľnými zručnostami majú zväčša tie isté otázky. Diskusia medzi študentmi je minimálna a priebeh školenia sa striktne obmedzuje na témy, ktoré sú prínosné pre väcšinu študentov.


Veľkosť skupiny
Optimálna veľkosť skupiny je päť až desať študentov. Vyšší pocet úcastníkov ako pätnásť spôsobuje výrazné zníženie úcinnosti vzdelávania.

Dĺžka
Najefektívnejšie je celodňové školenie pozostávajúce zo šiestich hodín učenia a jednej hodiny na prestávky na obed a kofeín.

Frekvencia
Odporúčajú sa školenia vo frekvencii každý štvrtrok resp. každé dva mesiace. Kedže výučba je založená na zodpovedaní otázok študentov a nie na naplnaní striktnej osnovy, počet hodín závisí v plnej miere od zákazníka. Na úvod odporúčame objednať si len jednu hodinu s cieľom overit si spokojnosť účastníkov.

Úroveň
Kedže výučba je vo velkej miere založená na otázkach úcastníkov, úroveň kurzu sa prirodzene prispôsobuje úrovni znalosti študentov. Platí však, že všetci študenti v skupine by mali mat približne rovnakú úroveň znalostí. Výučba je urcená výlučne pre prekladateľov zo slovenčiny do angličtiny a ako taká nepredstavuje prínos pre študentov angličtiny s iným zameraním. Hodiny sú vedené kombinovane v slovenčine a angličtine.

Tak veľa šťastia a zábavy !!! Pri výbere toho správneho a overeného online kasína vám určite pomôže stránka


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu